Firma Július Onody - Monostroj, bola založená v roku 1996 pánom Júliusom Onodym. Od samotného vzniku sa zaoberala službami v oblasti žeriavov. Treba podotknúť, že majiteľ firmy mal už pri jej vzniku bohaté skúsenosti a prax v danej oblasti zdvíhacích zariadení ako vedúci pracovník v spol. VSŽ Košice. Tieto skúsenosti neskôr zúročil v praxi, ale už vo vlastnej firme.
V roku 2007 sa firma Július Onody - Monostroj pretransformovala na spol. Monostroj s.r.o. Jej hlavným predmetom činnosti je výroba, servis zdvíhacích i manipulačných zariadení ako aj výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Monostroj s.r.o. a jej hierarchicky krátke stupne vedenia umožňujú rýchle, efektívne riadenie, spracovanie, analyzovanie i riešenie pracovných úloh.
Rozšírenie firmy, odborný rast a vytvorené zázemie boli stále základnými cieľmi spoločnosti, ktoré pretrvávajú i naďalej. Výroba nových žeriavov ako aj ich servis prebiehajú vo vlastných výrobných priestoroch na dvoch prevádzkach. Od samého začiatku výroby bola prioritou kvalita dodávaných zariadení s prijateľnou cenou pre zákazníka. V dnešnej dobe ponúka na slovenskom trhu kvalitné služby v oblastiach, ktorým sa venuje.

Naša spol. disponuje štyrmi lektormi, ktorý sa venujú výchove a vzdelávaniu v oblasti ochrany práce ako aj funkciám revíznych technikov.

Vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce:

1.výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce na zdvíhacích zariadeniach:

•školenia obsluhy zdvíhacích zariadení (žeriavníkov)

•školenia viazačov bremien,

•školenia obsluhy zvislých posuvných brán,

•školenia obsluhy autožeriavníkov a hydraulických rúk,

•školenia obsluhy pracovnej plošiny,

•školenia opravárov zdvíhacích zariadení,

2.výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce:

•výchova a vzdelávanie vedúcich zamestnancov,

•výchova a vzdelávanie zamestnancov,

•výchova a vzdelávanie vodičov,

•výchova a vzdelávanie obsluhy motorových píl.

Činnosti revíznych technikov:

•vykonávanie revízií na zdvíhacích a závesných zariadeniach,

•vykonávanie funkcie revízneho technika na určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných ( v rámci železničnej dopravy).