Firma Július Onody - Monostroj, bola založená v roku 1996 pánom Júliusom Onodym. Od samotného vzniku sa zaoberala službami v oblasti žeriavov. Treba podotknúť, že majiteľ firmy mal už pri jej vzniku bohaté skúsenosti a prax v danej oblasti zdvíhacích zariadení ako vedúci pracovník v spol. VSŽ Košice. Tieto skúsenosti neskôr zúročil v praxi, ale už vo vlastnej firme.
V roku 2007 sa firma Július Onody - Monostroj pretransformovala na spol. Monostroj s.r.o. Jej hlavným predmetom činnosti je výroba, servis zdvíhacích i manipulačných zariadení ako aj výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Monostroj s.r.o. a jej hierarchicky krátke stupne vedenia umožňujú rýchle, efektívne riadenie, spracovanie, analyzovanie i riešenie pracovných úloh.
Rozšírenie firmy, odborný rast a vytvorené zázemie boli stále základnými cieľmi spoločnosti, ktoré pretrvávajú i naďalej. Výroba nových žeriavov ako aj ich servis prebiehajú vo vlastných výrobných priestoroch na dvoch prevádzkach. Od samého začiatku výroby bola prioritou kvalita dodávaných zariadení s prijateľnou cenou pre zákazníka. V dnešnej dobe ponúka na slovenskom trhu kvalitné služby v oblastiach, ktorým sa venuje.